Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Važni dokumenti
Važni dokumenti
Prikazati # 
# Web Linkovi Klikova
1   Link   Statut - rujan 2015.
856
2   Link   Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
893
3   Link   Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
799
4   Link   Školski kurikulum 2018.-2019.
1188
5   Link   Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
715
6   Link   GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2018./2019.
76
7   Link   Izmjene statuta - prosinac 2015.
695
8   Link   Pravilnik o kućnom redu
770
9   Link   POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG I RAZREDNOG VIJEĆA
1990
10   Link   Plan nabave 2017.
539
11   Link   Izmjene Statuta – srpanj 2016.
521
12   Link   Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
526
13   Link   Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
469
14   Link   PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA 8.2017.
692
15   Link   IZMJENE STATUTA – STUDENI 2017.
365
16   Link   Obrazac za povrat sredstava, razdoblje siječanj-ožujak 2018.
219
17   Link   Pravilnik o zaštiti na radu
247
18   Link   Pravilnik o zaštiti od požara
180
19   Link   Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije
173
20   Link   Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
157

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“