Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: Novosti
Novosti
Javni poziv za maturalno putovanje
Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 06:38
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Ažurirano Ponedjeljak, 03 Lipanj 2019 06:40
 
DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA
Četvrtak, 23 Svibanj 2019 08:57
Za sve redovne učenike završnih, III. razreda, koji su na kraju nastavne godine imali ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad.
  
Dopunski rad je učenik dužan pohađati.
 
Trajanje dopunskog rada po nastavnom predmetu bit će 10 sati.
 
DOPUNSKI RAD počinje u ponedjeljak 27.05. i završava u petak 07.06.2019.god. i to po rasporedu kad su profesori, kod kojih učenici imaju negativnu ocjenu, radili s III. razredima; dakle, potrebno je doći u školu i na rasporedu pronaći kada je određeni profesor radio s bilo kojim III. razredom jer je on u tom vremenu dužan biti u školi.
 
Ako se učeniku nakon dopunskog rada zaključi negativna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji će biti organiziran u kolovozu po posebnom rasporedu.
 
 
Ažurirano Četvrtak, 23 Svibanj 2019 09:09
 
Obavijest učenicima koji koriste Samoborček
Ponedjeljak, 13 Svibanj 2019 16:27
 
Molimo učenike koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. da, najkasnije do 5. lipnja 2019., dostavite obrazac za povrat sredstava i svu potrebnu dokumentaciju u računovodstvo škole.
 
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika).
 
 
Ažurirano Ponedjeljak, 13 Svibanj 2019 16:35
 
Natječaj za radno mjesto Nastavnik elektro grupe predmeta (natječaj vrijedi od 2.5.2019. do 17.05.2019. godine)
Četvrtak, 02 Svibanj 2019 12:14
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
Nastavnik elektro grupe predmeta (m/ž), na neodređeno,  puno  radno vrijeme
– 1 izvršitelj

Uvjeti: VSS
 • inženjer elektrotehnike
 • poznavanje rada na računalu
              
Ostali uvjeti: 
Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.152/14, 07/17., 68/18) i ostalim propisima.
                                  
Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:
1. Životopis
2. presliku dokaza o stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 
5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Elektrostrojarska obrtnička škola. Selska 83, 10 000 Zagreb.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr
 
Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
Ažurirano Četvrtak, 02 Svibanj 2019 12:16
 
«<12345678910>»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

UPISI 2019./2020. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.

 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ
 • ESOŠ