Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj - Voditelj računovodstva
Natječaj - Voditelj računovodstva
Petak, 27 Listopad 2017 13:12

       ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje 

           NATJEČAJ

         za radno mjesto  

Voditelja računovodstva  Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: VSS , VŠS – ekonomskog smjera, najmanje 2 godine 

             radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, 

              poznavanje rada na PC 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč. tekst, 94/13.152/14,7/17.)  i ostalim propisima.                                  

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

Ažurirano Petak, 27 Listopad 2017 13:18
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“