Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: UpisiRokovi
Rokovi
Srijeda, 20 Svibanj 2009 11:24

KALENDAR

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

25.05.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja u RH

13.06. 2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26.06.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.07.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

3.07.– 6.07. 2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

 26.06. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

25.05. –26.06. 2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6.07. -7.07.2018.

Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.07. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.07. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanja s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.07. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.07. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I.razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

16.07. – 19.07. 2018.

8-14h

(svaki dan)

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

20.07. 2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11.08.2018.

 

Ažurirano Petak, 01 Lipanj 2018 11:12
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“

 

Niste prijavljeni.