Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za Tajnika, prof. hrvatskog j. i stručni učitelj u PN-elektroinstalater
Natječaj za Tajnika, prof. hrvatskog j. i stručni učitelj u PN-elektroinstalater
Srijeda, 20 Rujan 2017 08:15

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje

           NATJEČAJ

         za radna mjesta    

1.     nastavnika  hrvatskog jezika  (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme,  – 2  izvršitelja

Uvjeti: VSS - prof. hrvatskog jezika 

2.     stručnog učitelja u  praktičnoj nastavi - elektroinstalater

        (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme  - 1 izvršitelj

        Uvjeti: SSS – elektroinstalater 

3.     Tajnika Škole (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme  – 1 izvršitelj

Uvjeti: a) VSS-Sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

                b) VŠS-Preddiplomski stručni studij upravne struke

Početak rada: 03.11.2017. godine 

Ostali uvjeti:

Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12- proč.tekst, 94/13.152/14,7/17.) , Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-  psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem  školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim propisima.

Uz pisanu prijavu kandidati  su dužni  priložiti:

1.     Životopis

2.     presliku dokaza o stručnoj spremi

3.     presliku domovnice

4.     presliku uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda da ne postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom Zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.

 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“