Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNATJEČAJ za radno mjesto nastavnika povijesti
NATJEČAJ za radno mjesto nastavnika povijesti
Ponedjeljak, 03 Travanj 2017 12:10

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

       raspisuje

           NATJEČAJ

        za radno mjesto

 

 

nastavnika povijesti (m/ž), na nepuno, neodređeno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno (7/40), – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: VSS – prof. povijesti

 

Ostali uvjeti:

             Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u   

             osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.            

             87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-

             pročišćeni tekst, 94/13,152/14,7/17.) i Pravilnika o stručnoj  

             spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u  

             srednjem školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99).

   

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (preslike)

 

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 03.04.2017. do 11.04.2017. godine

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

 

Zaprimljenu dokumentaciju Škola će vraćati samo na osobni zahtjev.
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“