Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiPonovljeni natječaj
Ponovljeni natječaj
Utorak, 17 Veljača 2015 08:12
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
       raspisuje

                     NATJEČAJ  (ponavljanje)
                za radno mjesto

1. nastavnika skupine  strukovnih predmeta iz područja strojarstva (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti: VSS - prof. ili dipl. ing. strojarstva i drugi uvjeti sukladno odredbama  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.),  Pravilnika o stručnoj spremni i pedagoško-  psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu  (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim posebnim propisima. Probni rad 3 mjeseca ili pripravnik.
    
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci ( sve u preslikama).

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 17.02.2015. do 25.02.2015. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
Ažurirano Utorak, 17 Veljača 2015 08:16
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“