Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za više radnih mjesta
Natječaj za više radnih mjesta
Petak, 07 Studeni 2014 17:58
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA
ZAGREB, SELSKA 83
raspisuje
 
NATJEČAJ za radna mjesta
    
1. nastavnika  skupine  strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na određeno, puno  radno vrijeme,  do 31.08.2015. godine – 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS - prof. ili dipl. ing. elektrotehnike 

2. nastavnika povijesti (m/ž), na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno, do 31.08.2015. godine – 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS - prof. povijesti 

3. stručnog učitelja –suradnika u  nastavi - autolimar (m/ž), na neodređeno, puno  radno vrijeme - 29 sati nastave tjedno, – 1 izvršitelj
Uvjeti: SSS – autolimar 

4. nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
Uvjeti:  VSS - prof. fizičke kulture, kineziologije

5. nastavnika skupine  strukovnih predmeta iz casino online područja strojarstva (m/ž), na  neodređeno, puno  radno vrijeme – 2 izvršitelja
Uvjeti: VSS - prof. ili online casino dipl. ing. strojarstva 

6. stručnog suradnika – defektologa (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme casino casino online – 1 izvršitelj
Uvjeti: VSS – prof.  ili dipl. defektolog 

Ostali uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona casino online o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim propisima.
    
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (preslike).

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 07.11.2014. do 15.11.2014. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru, putem mrežnih stranica škole: www.esos.hr

Zaprimljenu dokumentaciju škola će vraćati samo na zahtjev.
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“