Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za radna mjesta
Natječaj za radna mjesta
Četvrtak, 06 Ožujak 2014 07:36
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, SELSKA 83

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na puno, neodređeno radno vrijeme - 22 sata nastave tjedno (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj

2. stručnog učitelja za praktičnu nastavu (m/ž) , na puno, neodređeno radno vrijeme - 30 sati nastave  tjedno, (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj

3. računovodstvenog referenta (m/ž), na puno, neodređeno radno vrijeme (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj

4. spremačice (m/ž), na puno, neodređeno radno vrijeme (upražnjeni poslovi) – 2 izvršitelja

Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13) , Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99) i ostalim propisima.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (preslike), te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 06.03.2014. do 14.03.2014. godine. 
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ažurirano Četvrtak, 06 Ožujak 2014 07:42
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“