Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za radna mjesta
Natječaj za radna mjesta
Srijeda, 08 Siječanj 2014 08:02
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

 ZAGREB, SELSKA 83

 raspisuje

NATJEČAJ

 za radna mjesta

1. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva (m/ž) , na puno, neodređeno radno vrijeme - 20 sati nastave tjedno (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj

2. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva  (m/ž) , na puno određeno radno vrijeme - 19 sati nastave  tjedno, do 31.08.2014. godine (povećanje opsega poslova) – 1 izvršitelj

Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proč.tekst, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99)

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (preslike), te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.
 
Natječaj je otvoren 8 dana i to od 08.01.2014. do 16.01.2014. godine
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ažurirano Srijeda, 08 Siječanj 2014 08:09
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“