Elektrostrojarska obrtnička škola    I    Selska cesta 83, Zagreb, HR    I   Tel: 01 3695 080; Fax: 01 3026 165.   I     E-mail: info@esos.hr 

Home Nalazite se na: NatječajiNatječaj za radna mjesta
Natječaj za radna mjesta
Srijeda, 06 Studeni 2013 10:13

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

       ZAGREB, SELSKA 83

  raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva (m/ž), na puno neodređeno radno vrijeme - 20  sati nastave tjedno (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj 

2. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na puno neodređeno radno vrijeme - 22 sata nastave tjedno (upražnjeni poslovi) – 1 izvršitelj

3. nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)

         3.1. na nepuno neodređeno radno vrijeme – 4  sata nastave tjedno, (unutarnja preraspodjela sati) – 1 izvršitelj

         3.2.  na nepuno određeno radno  vrijeme – 13 sati nastave tjedno, do 31.08.2014. godine (povećanje opsega poslova) – 1 izvršitelj

 4. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva (m/ž) , na puno određeno radno vrijeme - 19  sati nastave tjedno, do 31.08.2014. godine  (povećanje opsega poslova) – 1 izvršitelj

5. nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike (m/ž), na puno određeno radno vrijeme - 20 sati nastave tjedno, do 31.08.2014. godine (povećanje opsega poslova) – 1 izvršitelj

6. nastavnika povijesti (m/ž), na nepuno određeno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno, do 31.08.2014. godine (povećanje opsega poslova) – 1 izvršitelj

Uvjeti: Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12-proč.tekst, 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99)   

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu (preslike), te uvjerenje nadležnog suda o neosuđivanosti  za  kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 8 dana i to od 06.11.2013. do 14.11.2013. godine

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  škole u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ažurirano Srijeda, 06 Studeni 2013 10:28
 

UPISI 2018./2019. – „DOĐITE U SELSKU“